محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه هیات دولت گفت:  نصب دوربین‌های فراپادمانی در جهت این بود که سرعت فعالیت هسته ای ایران را اندازه بگیرد؛اما وقتی طرفین به تعهد خود عمل نکردند دلیلی ندارد ما بر سر تعهدات بمانیم.تا طرفین به تعهدات بازگردند دوربینی نصب نخواهد نشد.

 

وی در ادامه گفت آمریکایی ها مرتب اعلام می‌کنند که سیاست فشار حداکثری شکست خورده و امیدی به موفقیت این سیاست ندارند.اما رفتار دوگانه آنها را مرتب شاهد هستیم و اتهامات واهی را بیش از بیست سال است که به کشور ما نسبت میدهند‌.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آنها در تلاشند تا با اتهامات واهی در تلاشند تا فشار را بر ملت ایران تشدید کنند.در توافق برجام ایران محدودیت ها را پذیرفت تا اتهامات کنار گداشته شود و تحریم ها لغو شود.متاسفانه به تعهدات خود عمل نکردند.

به گفته وی جمهوری اسلامی ایران مجدد تاکید می‌کند که تمام فعالیت هسته ای اش بر موازین پادمان و npt بوده است .در پاسخ به تحریم ها گاز دهی به سانتریفیوژهای پیشرفته را آغاز کردیم تا نشان دهیم اراده ما مستحکم است.برای لغو تحریم ها از هیچ اقدامی که در راستای منافع ملی ایران است فروگذار نخواهیم کرد.

اسلامی: دوربین‌های فرابرجامی بدون توافق نصب نخواهد شد