«علی سلاجقه» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره سیل اخیر به خبرنگاران گفت: نحوه مدیریت حوادث مهم است و سیل کاملاً قابل مدیریت است.

وی افزود: این موضوع به عنوان نقشه راهبردی برای همه دستگاه‌ها باید مدنظر قرار بگیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اگر دو سال سیل و زلزله نیاید جای تعجب دارد، در عین حال تصریح کرد: باید به جای کارهای هزینه‌بر، بتوانیم با روش های اصولی سیل را مدیریت کنیم.

سیل کاملاً قابل مدیریت است