افراد ناسپاس علیه جبهه مقاومت موضع‌گیری می‌کنند

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در پاسخ به بیانیه موهن میرحسین موسوی علیه مدافعان حرم و حافظان امنیت با مغرضانه خواندن ادعاهای وی  گفت: کسانی که علیه جبهه مقاومت موضع می‌گیرند افرادی ناسپاس و قدرنشناس هستند.

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: سوال من از کسانی که علیه جبهه مقاومت فضاسازی می‌کنند و موضع می‌گیرند این است که اگر مدافعان حرم نبودند آنها به کجا فرار می‌کردند.

سلیمی اظهار داشت: همین افرادی که امروز علیه جبهه مقاومت موضوع می‌گیرند روزی که احساس خطر می‌کردند به تعریف و تمجید از مدافعان حرم می‌پرداختند. همین آقایانی که امروز علیه مدافعان حرم موضع‌گیری می‌کنند خودشان اعتراف داشتند که اگر مدافعان حرم نبودند داعش در خانه‌های آنها بود.

عضو هیات رئیسه مجلس بیان کرد: من به کسانی که علیه جبهه مقاومت موضع‌گیری می‌کنند، می‌گویم که اگر مدافعان حرم نبودند شما آقایان امروز در اردوگاه داعش کفش داعشی‌ها را واکس‌ می‌زدید و به آنها چنین خدماتی ارائه می‌دادید.

افراد ناسپاس علیه جبهه مقاومت موضع‌گیری می‌کنند