کیهان نوشت:

محمدحسین صفارهرندی در دانشگاه صنعتی همدان، گفت: انتظار داریم که هاشمی رفسنجانی مقدم بر دستگاه قضایی، در مورد فرزندانش عمل کند.

وی در نشست «بازشناسی تاریخچه تشکل های دانشجویی» افزود: آقای هاشمی چهره شاخص انقلاب از پیش از پیروزی و پس از آن بوده و مرشد نسل دهه ۶۰ و از چهره هایی است که نسل من با آن زندگی کرده است و در دوران های پس از انقلاب خطبه های نماز جمعه ایشان، یک هفته تمام مردم را شارژ می کرد و به این آسانی نمی توانیم چوب حراج به چنین شخصیتی بزنیم.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اما این هاشمی جدید که مرید و مرشد و امام جماعت عده ای که با کفش نماز می خوانند و در ماه رمضان روزه خواری می کنند، می شود، چهره جدیدی است که باید خودش درباره آن توضیح بدهد.

وی اضافه کرد: بزرگان گاهی از ناحیه اطرافیان خود ضربه می خورند که برخی با آن به مقابله برمی خیزند اما بعضی خود مسبب تشدید آن می شوند و در این مورد هم ما تا به حال نشنیدیم که آقای هاشمی برای نفی اطرافیان بزهکار از جمله فرزندش که از ۱۵-۱۰ سال پیش پرونده هایی دارد و یا فرزند دیگرش که سال گذشته جرایمی را مرتکب شده قدمی برداشته باشد و این نقطه ضعفی است که باید جبران کند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی فضاسازی های دیگر درباره رئیس مجلس خبرگان را شایسته ندانست و گفت: مصلحت سنجی مرکزیت نظام و رهبری معظم انقلاب را در این باره شایسته ترین اقدام می دانیم و امیدواریم لطف رهبری برای بازگشت آقای هاشمی به شخصیت واقعی خود کافی بوده باشد.

صفارهرندی در پاسخ به سؤالی درباره علت محاکمه نشدن سران فتنه گفت: تدبیر نظام در مقابل سران فتنه بسیار خوب بود و در جهت جا انداختن یک حرف حق و بیرون کردن ادعایی باطل از ذهن مردم عمل شد چرا که اقدام علیه آنها در زمان بلوا و آشوب سال گذشته، ایستادن ۱۳ میلیون نفر مقابل ۲۴ میلیون و مقابل هم قرار دادن مردم بود.اما اکنون کیفرخواست فتنه گران در دست مردم و در دست همانهایی است که به آنها رأی دادند.