به گزارش افکارنیوز به نقل از کیهان، انديشه تي وي از قول مانوك خدابخشيان گفت: ما شكست خورديم چون جنبش و مبارزه تبديل به كارناوال شد. اين اواخر فقط آهنگ و ترانه خوانديم و به اسم مبارزه روي شبكه يوتيوب گذاشتيم.


نامبرده که با شبکه های گوناگون اپوزیسیون همکاری دارد و از برنامه سازان ان آی تی وی است، می گوید: مشکل ما این است که از دلقک ها قهرمان ملی می سازیم؛ دلقک ها و کمدین های سیاسی که برای حمایت از مجید توکلی چادر و روسری سر می کنند و یا دلقکی مثل شاهین نجفی را که به زنان و مردان ایرانی توهین کرده و یا گ - ف را که برهنه شده، قهرمان خود می کنیم. معلوم است که با این دلقک بازی ها نمی توان مبارزه کرد.


در همین حال آرش بهمنی از روزنامه نگاران فراری با بیان اینکه جنبش سبز شکست خورده است، در وبلاگ خود(ریشه های خاک) نوشت: مخالفان از طبقاتی هستند که کمتر حاضر به دادن هزینه هستند. برای آنها همین سگ بازی و مشروبات الکلی مهم است.

هرگز فراموش نمي كنم يكي از دوستان من كه اهل فعاليت سياسي بود و اتفاقا به كمتر از براندازي هم راضي نمي شد، زماني به من گفت كه اگر جمهوري اسلامي امكان عرق خوري و پياده روي همراه با دوست دختر در كنار دريا را براي او فراهم كند، نه تنها دست از هر نوع مبارزه سياسي برخواهد داشت، بلكه شايد در مواردي حامي حكومت هم شود(!)