به گزارش افکارنیوز، مرتضی سجادیان عضو حزب کارگزاران در گفتوگو با فارس، درباره اظهارنظرهای متفاوت محمد خاتمی و عبدالله نوری درباره نحوه ورود اصلاح طلبان به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده گفت: بر این باورم که نامزدی خاتمی برای انتخابات ریاستجمهوری آینده در شرایط فعلی جایز نیست و بهتر است وی تنها در راستای برنامهریزی و هدایت جریان اصلاح طلب وارد عمل شود.


وی افزود: خاتمی باید عرصه را به نیروهای تازه نفس و جوان بسپارد تا اصلاح طلبان در راستای جذب حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم موفق باشند.


عضو حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به اینکه از مجموعه اصلاح‌طلبی کسانی باید به عنوان لیدر انتخاب شوند که همراه نظام بوده و در چارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کنند اظهار داشت: محوریت خاتمی را بیش از نوری برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده در مجموعه اصلاح‌طلبی ترجیح می‌دهیم.


وی تصریح کرد: نوری اگر بخواهد یک جبهه فراگیر اصلاحات تشکیل دهد باید منشوری را تدوین کند که در چارچوب نظام و قانون اساسی باشد تا به بلندگوی ضد انقلاب در بیرون تبدیل نشود.