به گزارش تابناک وی در روز معارفه خود مواردي را به عنوان اهداف خود اعلام كرده بود که با عدم تحقق وعده هاي رییس دفتر رییس جمهور درباره همكاري در اين موارد به سرانجام نرسيد.

البته گفتنی است افراد نزديك به رییس دفتر رییس جمهور که امور اجرايي همايش ايرانيان را نيز به عهده داشته اند با رويكرد عنادي به شدت مخالف بوده و معتقدند كه با توجه به حوادث پس از انتخابات و براي برنامه ريزي در جهت انتخابات آينده ، فردي بايد اين سمت را به عهده گيرد كه اصطلاحا بتواند مطبوعات را جمع كند.