به گزارش افکارنیوز به نقل از جوان آنلاین، اين حلقه انحرافي با اشاره به اينكه بسياري از نمايندگان جديد پيش از اين سابقه كار اجرايي حتي در حد مديركلي ندارند، در اهانتي آشكار تصريح كرده است همين عامل باعث شده كه بتوانيم منتخبان مورد نظر را كه عمدتاً جوياي ثروت و قدرت هستند، با مبالغ اندكي در اختيار بگيريم و آنها را در راستاي اهداف خود جذب كنيم.