به گزارش افکارنیوز ، يك منبع آگاه با اعلام اين خبر به جوان آنلاین گفت: آقاي ع در اعتراض به تصميم رئيسجمهور نه در جلسات شركت ميكند و نه سر كار ميرود.

حتي گفته ميشود وي ميخواهد حكم مسئوليت جديد خود را پس دهد. پيش از اين گفته شده بود معاونين رئيسجمهور كه حدود دو هفته قبل برخي از آنها از مسئوليتهاي خود جابهجا شدند، تا روز برگزاري مراسم توديع و معارفه از اين تغييرات اطلاع نداشتند.