به گزارش افکارنیوز، حسین آذین عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس در خصوص تعیین رئیس برای این کمیسیون اظهار داشت: بر اساس آئیننامه داخلی انتخابات ریاست کمیسیون اصل ۹۰ باید در صحن علنی مجلس برگزار شود.

وی افزود: با توجه به اینکه رؤسای تمام کمیسیون‌ها مشخص شده و فقط کمیسیون اصل ۹۰ باقی مانده است، هفته آتی انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

آذین ادامه داد: افرادی که متقاضی ریاست کمیسیون هستند، در صحن علنی اعلام آمادگی می‌کنند و بعد از رای گیری نهایی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مشخص می‌شود.

این نماینده مجلس با ذکر این مسئله که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ باید یک سری تخصصها و مهارتها را داشته باشد، گفت: در حال حاضر محمد علی پورمختار و روحالله حسینیان دو گزینه مطرح برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هستند.