به گزارش افکارنیوز، روزنامه ایران در یکی از خبرهای خود نوشت: سایت خبری فارس! این بار به سراغ داوود احمدی نژاد رفت تا علت گرانی را کشف کند. وی بعد از آن که حضورش را مانع از اقدامات خلاف دولت ارزیابی کرد، جریان موسوم به انحرافی را که عامل اخراج خود می پندارد، منافق دانست و حتی در مسلمان بودن اعضای مخوف این جریان هم تشکیک وارد کرد.