به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، ایران دیروز اثبات کرد که قطعنامه های شورای امنیت غیر قانونی است و نمی تواند مبنای مذاکرات باشد.

این موضوع به طور مکتوب هم تحویل طرف مقابل شد.

همچنین خبرنگار مهر مطلع شد در جلسه دیروز بحثهای ایران چنان اقناعی و مفصل بود که طرف غربی اعلام کرد دیگر هیچ سوالی ندارد اما چون آماده این حجم از مطلب نبوده تا امروز برای جواب دادن فرصت میخواهد.

دیروز ۱+۵ پاسخ محتوایی به پیشنهادهای ایران نداده است.