به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، سید حسین نقوی حسینی افزود: کنترل امر نظارت نمایندگان توسط هیئت نظارت و مدیریت این مسئله توسط هیئت رئیسه مجلس و نیز توجه کمیسیونها میتواند به کیفیت کار کمک کرده و از سؤالات و تذکرات با موضوعات غیرضروری جلوگیری کند.


سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نحوه صحبت نمایندگان از تریبون مجلس در آیین‌نامه داخلی مشخص شده خاطرنشان کرد: نمایندگان باید خود سکوت جلسه را رعایت کرده و در صورتی هم که نماینده‌ای سکوت جلسه را رعایت نکرد دیگر نمایندگان باید با تذکر وی را امر به معروف کنند.


نقوی حسینی با مظنون دانستن ایجاد هیاهو و سروصدا در مجلس اظهار داشت: هیئت رئیسه مجلس باید برای حفظ آرامش جلسه، نظارت کافی داشته باشد و نام افرادی که نظم جلسه را بر هم میزنند پس از اعلام در صحن علنی؛ به هیئت نظارت معرفی کند.