به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، اين ديپلمات افزود: هيات ايراني در روز اول مذاكرات مسكو اثبات کرد که قطعنامههای شورای امنیت غیرقانونی است و نمیتواند مبنای مذاکرات باشد و این موضوع به طور مکتوب هم تحویل طرف مقابل شد.

هم‌چنین در جلسه دیروز بعد از بحث‌‌های مفصل ایران طرف غربی اعلام کرد دیگر هیچ سوالی ندارد اما چون آماده این حجم از مطلب نبوده تا روز سه‌شبنه برای جواب دادن وقت می‌خواهد.

در روز اول مذاکرات مسکو اعضای ۱ + ۵ پاسخ محتوایی به پیشنهادهای ایران نداند.

به نظر ميرسد ۱+۵ اکنون بر سر یک دوراهی است و امروز برای آنها روز انتخاب است. هر راهی را که انتخاب کنند ایران متناسب با آن راه خود را انتخاب خواهد کرد.