به گزارش افکارنیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا در این گفتوگوی زنده تلویزیونی ضمن تشریح سیاستها، برنامهها و اهداف قوه قضاییه، اقدامات و عملکرد یکسال گذشته دستگاه قضایی را نیز بیان خواهد کرد.

مطابق برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه برای استفاده مطلوب از ظرفیت رسانه ملی علاوه بر گفت و گوی زنده تلویزیونی آملی لاریجانی سایر مسئولان و جمعی از قضات دستگاه قضایی نیز با حضور در سایر برنامههای صدا و سیما ضمن بیان برنامهها و اقدامات صورت گرفته در یکسال گذشته پاسخگوی مردم نیز خواهند بود.