به گزارش افکارنیوز به نقل از ایرنا، مقام آگاه در تیم مذاكره كننده هسته ای ایران گفت: یك سمت این دوراهی بن بست است كه ما جزییات اش را برای طرف مقابل به طور كامل تشریح كردیم ، اما اگر مسیر دیگر را انتخاب كنند، بسترهای مناسبی برای پیشرفت مذاكرات به وجود خواهد آمد كه از الان نمی توان درباره نتایج آن سخن گفت.

وی افزود: دیروز بعد از ظهر نشست مهمی بین ایران و ۱ + ۵ برگزار شد که جلسه تفصیلی و سنگین و مبتنی بر بحثدرباره جزییان مسایل بود.

وی افزود: طرف ایرانی به طور بی سابقه ای جزییات دیدگاه های خو را در مقابل دیدگاه های اعضای ۱ + ۵ که در بغداد مطرح شده بود، شرح داد.

وی اضافه کرد: نشست دیروز به قدری مفصل بود که ۱ + ۵ اعلام کرد دیگر سوالی از تیم مذاکره کننده ایران ندارد، زیرا حجم مطالب مطرح شده از سوی ایران بسیار زیاد بود و جای سوال نگذاشت.

دیپلمات ایرانی اضافه کرد: بر مبنای نتیجه نشست امروز می توان در خصوص پیشرفت مذاکرات ارزیابی کرد و بدیهی است اگر طرف مقابل به دنبال پیشرفت در مذاکرات است باید به تیم مذاکره کننده اش اختیارات کاملی دهد.

مقام آگاه در تیم مذاکره کننده هسته ای ایران افزود: ما برای تصمیم گیری به مسکو آمده ایم، ولی ظاهرا طرف مقابل از اختیارات کافی برای تصمیم گیری برخوردار نیست.

وی گفت: ایران به حدی در این دوره از مذاکرات جدی بوده است که تاکنون در تاریخ مذاکرات ایران و ۱ + ۵ بی سابقه بوده است، ولی در مقابل طرف دیگر به پاسخ های تک خطی بسنده کرده است.

وی افزود: ایران تاکنون گام های اعتماد ساز بسیاری برداشته است ولی در عوض پاسخ هایی که دریافت کرده است، چیزی جز صدور قطعنامه و ترور دانشمندان اش نبوده است.

وی ادامه داد: ولی به هر حال با توجه به پیچیدگی و مفصل بودن بحثبر این باوریم که باید زمان کافی به آن اختصاص داد.

دیپلمات ایرانی گفت: یکی از نکات مثبتی که می تواند شکل گیرد، رهیافتی است که طرف روس پیش گرفته است و سعی دارند دورنمای مذاکرات مسکو، چشم انداز مثبتی باشد.

وی ادامه داد: روس ها ایده هایی دارند که از نظر ایران می تواند سازنده باشد، ولی به طور کلی برای پیشرفت در مذاکرات ابتدا باید چارچوب مشخص شود به این معنا که گام ها از ابتدا تا انتها مشخص شود.

وی یاداور شد: ایران قطعنامه های شورای امنیت را قوبل ندارد و بنابراین این قطعنامه ها نمی توانند مبنای مذاکرات قرار گیرند، بلکه پایه و اساس گفت و گوها باید ان پی تی باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر طرف مقابل طرف مقابل اعلام کرده است که برای درگیر شدن با بحثهای غیرهسته ای ایران آمادگی دارد ولی تاکنون در خصوص این مباحثوارد مذاکره نشده است چون حجم بحثهای مطرح شده در نشست دیروز بسیار زیاد بود و به همین خاطر برای پرداخت به مباحثدیگر باید به آنها زمان داد.

مقام آگاه در تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: ما صرفا برای مذاکره، مذاکره نمی کنیم باید ابتدا ببینیم طرف مقابل قصد پیشرفت در مذاکرات را دارد یا نه. اگر پیشرفت در مذاکرات مشهود باشد، می توان به ادامه آن فکر کرد، ولی اگر پیشرفت ملموس نباشد نمی توان به ادامه مذاکرات در آینده خوشبین بود.

نشست هسته ای مسكو باشركت ایران و ۱+۵ ساعت ۱۲ امروز به وقت محلی مسكو وارد دومین روز خود شد.