رسانه‌های انگلیسی‌زبان با انتشار این تصویر از شاه چارلز پادشاه جدید انگلیس ، او را مورد نقد شدید قرار دادند و چارلز را به دلیل عدم دست زدن به وسایل برای جابجایی و دستور به خدمه با یک زبانِ بدن خودکامه، زیر تندترین انتقادات بردند.

 

حجم ویدیو: 736.49K | مدت زمان ویدیو: 00:00:10