از خبرگزاری فلسطینی سما، بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی با چشم‌پوشی از ایفای نقش اصلی این رژیم در برهم زدن امنیت و ثبات منطقه با تجاوزات به فلسطینی‌ها و حملات مداوم به سوریه و لبنان گفت: ما به خاورمیانه‌ای باثبات و امن نیاز داریم که با «افراط گرایی» و «رادیکالیسم» مقابله کند.

وی با تکرار لاف زنی‌هایش علیه ایران برای چندمین بار افزود: اگر توافقی امضا شود، باید تضمین کند که ایران از قدرت هسته‌ای برخوردار نخواهد بود.

اراجیف تکراری گانتس علیه ایران

گانتس همچنین ادامه داد: ما مانند طرف‌های دیگر در منطقه نیستیم و منتظر آمریکا هم نمیمانیم و خودمان از خودمان دفاع خواهیم کرد.

وی همچنین مدعی شد: ما توانایی لازم برای دفاع از خودمان را داریم و در صورت لزوم از آن استفاده خواهیم کرد.

مقام‌های رژیم صهیونیستی بیش از این نیز بارها تلاش کرده‌اند تا به هر نحوی شده است از جمله طرح اتهام‌های واهی و ساختگی علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران، بر مذاکرات وین و توافق احیای برجام تاثیر منفی بگذارند.