سورنا ستاری معاون علمی ـ فناوری رئیس جمهور از سمت خود استعفا کرد.

 

پیگیری ها نشان می‌دهد استعفای ستاری روز پنجشنبه (17 شهریور) انجام شده و هنوز استعفای وی از معاونت علمی ـ فناوری ریاست جمهوری مورد موافقت رئیس جمهور قرار نگرفته است.

سورنا ستاری استعفا کرد