به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، اعضای گروه ۱+۵ در پایان نشست امروز از نمایندگان ایران درخواست کردند تا درآینده گفت وگوهای کارشناسی در سطح معاونین برگزار شود.

اعضای گروه ۱ + ۵ پیشنهاد اعلام زمان و مکان جدید مذاکرات را داده اند که هنوز خبری درباره زمان و مکان دور جدید مذاکرات نیامده است. از سوئی خبرها حاکی از آن است که ایران طرح پیشنهادی ۱ + ۵ برای برگزاری نشست ها را پذیرفته است.

گفتنی است طرح مذاکرات کارشناسی برای اولین بار در نشست بغداد مطرح شد. بنا بود این نشست های کارشناسی منتج به تهیه پیش نویسی برای مطرح شدن در نشست مسکو باشد. این درحالی است که تعلل غربی ها علیرغم چندین بار نامه نگاری علی باقری، باعثشد این طرح اجرا نشود.

طرح استدلالات مستحکم و قانونی و منطقی از سوی تیم مذاکره ایران در نشست مسکو و به اجماع نرسیدن اعضای گروه ۱+۵ یکی از دلائل پیشنهاد تشکیل کمسیون های کارشناسی برای نشست آینده است.