به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، سردار نقدي اظهار كرد: حضور ما در مذاكرات براي تبيين حقانيت ايران و نشان دادن اصالت حركت نظام جمهوري اسلامي به مردم دنيا است.

وي تاكيد كرد: نميتوان در اين مذاكرات، به كشورهايي كه سالهاي سال با ما دشمني كردهاند و هيچگاه از دشمني خود دست برنداشتهاند اميدي داشت و ما به اين كشورها اميدي نداريم.