محسن نذیری اصل نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: تلاش آمریکا و اروپا برای همراهی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین درباره موضوع ایران در نشست شورای حکام نتیجه بخش نبود.

نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از پایان بررسی موضوع ایران در نشست شورای حکام افزود: همراهی نکردن این کشورها ناشی از آن است که همه متوجه شدند این بیانیه تنها اهداف سیاسی دارد و در زمانی که قرار است مذاکرات احیا شود و باید همه کمک و تشویق کنند همه طرف‌ها را که به تعهدات خود برگردند؛ ارائه این بیانیه غیرسازنده بوده و کمکی به موضوع برجام نمی‌کند.

وی گفت: در این جلسه هم تعدادی محدودی از کشورها که عموما از اتحادیه اروپا بودند و برخی از کشورهای دیگر که بالغ بر  پنجاه واندی کشور بودند به آن پیوستند و این از نظر ما؛ سیگنال خوبی از طرف اتحادیه اروپا برای زنده نگه داشتن یا پیگیری موضوع برجام نیست.

بیانیه شورای حکام غیرسازنده است