به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، نشست چندجانبه ۱+۵ با ایران در آخرین ساعات امروز سه شنبه برگزار می شود. به نظر می رسد دور پایانی مذاکرات امروز کوتاه باشد.

تا لحظاتی پیش مذاکرات دوجانبه بین اعضا بوده است. آخرین دیدار مربوط به علی باقری معاون رئیس شورای امنیت ملی و اشمیت معاون اشتون است.

پس از پایان نشست پایانی کنفرانس مطبوعاتی جلیلی و اشتون برگزار خواهد شد.