به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، سعید جلیلی در ادامه نشست خبری در پایان مذاکرات مسکو، اظهار داشت: گفتوگوهای مسکو صریحتر، جدیتر و عینیتر بود.

وی با بیان اینکه برای موفقیت گفت‌وگوها احترام به توافق دور قبل لازم است، خاطرنشان کرد: لازمه پیشرفت و موفقیت مذاکرات احترام به توافقات قبلی است. ایران التزام خود را به این توافق‌ها نشان داده و انتظار دارد آنها نیز این احترام را داشته باشند.

جلیلی تصریح کرد: نادیده گرفتن توافقات قبل باعثخلل در پیشرفت گفت‌وگوها می‌شود.

وی چهار محور هسته‌ایی که ایران بیان کرده را شامل اعتمادسازی، همکاری‌ها برای شفاف سازی، مخالفت با سلاح‌های کشتار جمعی و همکاری‌های متعارف هسته‌ای برشمرد و افزود: همکاری‌ها وقتی می‌تواند در این چهار محور شکل بگیرد که گام‌های متناسب و متقابل برداشته شود گام‌هایی که نافی حقوق ایران از جمله حق غنی سازی اورانیوم نباشد. گام‌ها زمانی مثبت است که اقداماتی که در مقابله با ملت ایران است کنار گذاشته شود.

وی همچنین گفت: غنی سازی اورانیوم را طبق اسناد معتبر بین‌المللی از جمله ان پی تی و آنچه در سند بازنگری این معاهده در سال۲۰۱۰ تأکید شد، غنی سازی و داشتن چرخه سوخت جزو حقوق اعضای ان پی تی است. اگر می‌خواهیم برای این محورها گفت‌وگو شود باید مبتنی بر این اصل باشد.

جلیلی خاطرنشان کرد: گفت‌وگوها باید در راهبرد همکاری باشد. بر اساس محورهای چهارگانه‌ای که مشخص کردیم اقدامات باید متقابل و در جهت جلب اعتماد ملت ایران باشد.

هرگونه حرکت غلط در مسیر غیر این راهبرد سازنده نخواهد بود و پاسخ متناسب خاص خود را دارد.

وی تصریح کرد: مذاکراتی که داریم و توافقاتی که میخواهیم به آنها برسیم وقتی به فرجام میرسد که در مسیر راهبرد گفتوگو و همکاری باشد اگر خلاف این مسیر باشد حتما بر فرجام این گفتوگوها تاثیر خواهد گذاشت.