ولی اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، در ارزیابی خود از اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: به عنوان عضوی از کمیسیون اجتماعی مجلس از اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گلایمند هستیم.

وی تاکید کرد: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده یکی از قوانین مهم مجلس قلمداد می شود و کمتر در اجرا به آن پرداخته شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت وام ازدواج در قالب این طرح بیان کرد: براساس اخرین آمار و اطلاعات کسب شده،استان ها کمترین پرداختی ها در زمینه وام های ازدواج را دارا بوده اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین به تبع آن قرار بود زمین هایی به فرزند سوم و چهارم تعلق گیرد،در این بخش مشکلات همچنان پابرجاست. این در حالی است که این موارد از جمله مشوق های این طرح برشمرده شده بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این قانون با توجه به اهمیت جوانی جمعیت سریعتر باید اجرایی شود.

استان ها کمترین پرداختی ها را در زمینه وام های ازدواج داشته اند

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به عنوان قوه مقننه و ناظر بر اجرای قوانین،در مورد  وام های پرداختی به زوجین جلسات متعددی داشته ایم و این جلسات باز هم برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد:همچنین در این جلسات بررسی می کنیم که چه مقدار وام ازدواج پرداخته شده و عدم پرداختی ها به چه دلیل بوده و چرا ائین نامه این موضوع مقداری به طول انجامیده است.