عباس مقتدایی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به حضور رئیس جمهور در سازمان ملل و سخرانی وی بیان کرد: حضور رئیس جمهور ایران در سازمان ملل علاوه بر همه ویژگی هایی که حضور روسای سایر کشورها دارد، یک پیام ویژه هم دارد.

وی تاکید کرد: آن پیام این است که آمریکایی ها تمام توان خودشان را به خدمت گرفتند و اعلام کردند که ما به دنبال فلج کردن اقتصادی ایران هستیم،اما واقعیت این است که انچه که ما در حال حاضر مشاهده می کنیم،علی رغم همه دردسرهایی که آمریکایی ها برای ما ایجاد کردند، ایران فلج نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارتباط ایران با کشورهای آسیایی تقویت شده است،بیان کرد: ما توانسته ایم امورات داخلی و خارجی کشور را به درستی برنامه ریزی کنیم و در حال حاضر این سیاست یک جانبه گرایی آمریکایی هاست که فلج شده است.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: آنچه که رخ داده ای است که سازمان ملل باید در مسیر اصلی خودش قرار بگیرد و سازمان ملل باشد.

مقتدایی تاکید کرد: همچنین قدرت های که از قدیم به اعمال نفوذ در کشورها می پرداختند باید بپذیرند که زمانه و قرن تغییر کرده است و همه کشورها می توانند در سازمان ملل مشارکت کنند.

سیاست یک جانبه گرایی آمریکایی ها فلج شده است

این نماینده مجلس با اشاره به دیدارهای دوجانبه رئیس جمهوردر سازمان ملل بیان کرد: دیدارهای دوجانبه و وزیر امورخارجه برنامه ریزی شده و می تواند به پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور کمک کند.

رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در حال حاضر بخشی از توقف یک جانبه گرایی با پیشتازی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در منطقه غرب آسیا و به طور کل آسیا مطرح است و توقع جهان از رئیس جمهور ایران این است که بر این نکته تاکید و پافشاری کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات هسته ای بیان کرد: ما هیچ وقت موضوع مذاکرات هسته ای را کنار نگذاشته ایم لذا امریکایی ها به دنبال این هستند که از این مذاکرات منتفع شوند و جمهوری اسلامی ایران هیچ نفعی نبرد.

مقتدایی با اشاره بدعهدی و پیمان شکنی امریکایی ها و اروپایی ها بیان کرد:آمریکایی ها و اروپایی ها دیگر چیز عمده ای را برای تحریم علیه ایران پیدا نمی کنند و ما از این دوره عملا عبور کردیم.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد:مذاکرات وزیر امورخارجه با برخی از کشورها در حاشیه سازمان ملل می تواند باب های جدیدی را برای فضای های مورد نیاز ما در عرصه سیاست خارجی ایجاد کند.