مردم اصفهان در محکومیت حرکات هنجارشکنانه اخیر امروز پس از اقامه نماز جمعه راهپیمایی کردند.

این راهپیمایی در پی حرکات هنجارشکنانه اخیر و اهانت معدودی از عناصر خودفروخته به ساحت مقدس قرآن کریم و به آتش کشیدن مساجد و هتک حرمت نسبت به حجاب بانوان میهن اسلامی، در محکومیت این حرکات مذبوحانه صورت گرفته است.

 راهپیمایی مردم اصفهان در محکومیت اقدامات هنجارشکنانه اخیر

این مراسم از مصلای اصفهان آغاز شده است و در خیابان روبروی آن ادامه دارد.

مردم اصفهان در این راهپیمایی تصاویری از رهبر معظم انقلاب، سردار سلیمانی و سایر شهدای کشورمان را به همراه داشتند؛ برخی از راهپیمایان همچنین پرچم کشورمان را با خود همراه داشتند.

همزمان با اصفهان مردم انقلابی سراسر استان نیز امروز در محکومیت اقدامات ساختارشکنانه آشوبگران تجمع کردند؛ در حاشیه این مراسم، برخی از افراد از جمله زنان و کودکان با دادن شاخه گل به کارکنان نیروی انتظامی، از آن‌ها قدردانی کردند.