تشریح اقدامات دستگاه دیپلماسی برای خنثی سازی تحریم‌های آمریکا و غرب

در پی دعوت حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، نشست هم اندیشی و تبادل نظر وزیر امور خارجه با رؤسا و نایب رئیسان گروه‌های دوستی مجلس شورای اسلامی با سایر کشورها، سه شنبه شب ۲۴ آبان ماه در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.

در این نشست، رؤسا و نایب رئیسان گروه‌های دوستی مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی ضمن تأکید بر ضرورت ارتقای دیپلماسی پارلمانی و استفاده از ظرفیت بالای آن در پیشبرد سیاست خارجی کشور، به بیان دیدگاه‌ها و ارائه راهکارهای پیشنهادی خود در این زمینه و نیز سایر موضوعات با اهمیت مرتبط با سیاست و روابط خارجی پرداخته و تعامل و هم افزایی بیشتر بین مجلس شورای اسلامی و دستگاه دیپلماسی را مورد تأکید قرار دادند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست پیشنهادات و راهکارهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گروه‌های دوستی پارلمانی در خصوص ارتقای دیپلماسی پارلمانی را سازنده و واجد اهمیت ارزیابی و بر لزوم تقویت تعامل مستمر و مؤثر وزارت امور خارجه و نمایندگان مجلس و اعضای انجمن‌های دوستی پارلمانی با هدف تقویت کنشگری دیپلماسی پارلمانی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.

تشریح اقدامات دستگاه دیپلماسی برای خنثی سازی تحریم‌های آمریکا و غرب

امیرعبداللهیان همچنین در این نشست با تحلیل تحولات سیاسی بین‌المللی جاری و اشاره به فشار فزاینده و اعمال تحریم‌ها و دور تازه دسیسه پیچیده آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور در راستای خنثی سازی این روند را تشریح کرده و خواستار بهره گیری بیشتر از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی در این راستا شد.