ضرورت تشکیل کرسی های آزاد اندیشی/ باید مکانی برای اعتراض و انتقاد باشد

حجت السلام و المسلمین جواد نیک بین در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در جامعه بیان کرد: بنده معتقدیم هر چقدر کرسی آزاد اندیشی و مکان هایی برای بیان آزاد و شنیدن صدای بلند نداشته باشیم؛ در واقع مکانی برای اعتراض و انتقاد نداشته باشیم، کم کم صدای معترض و منتقد، تبدیل به صدای معاند و محارب خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در ابتدای انقلاب صداوسیما و دانشگاه ها برنامه های زیبا و جذابی داشتند، به طوری که یک کمونیست جلوی دوربین با شهید مطهری و مرحوم مصباح یزدی مناظره می کرد و حرف می زدند و آزادانه از دیدگاه شان دفاع می کردند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کرسی آزاد اندیشی باعث می شود روحیه نفاق در کشور کم شود یعنی فردی اگر انتقاد و اعتراضی دارد برود و در محل کرسی آزاداندیشی حرف های خود را مطرح کند و جوابش را بشنود آنهم به صورت منطقی و در یک فضای آرام.

این نمانیده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیدگاه های افراد نباید در یک فضای ملتهب بیان شود تا جایگاه معترض و معاند قاطی شود، بیان کرد: وقتی ما می توانیم فضای آرامی را در جامعه ترسیم کنیم که یک کرسی آزاد اندیشی به صورت مستمر و البته با پیگیری داشته باشیم.

ضرورت تشکیل کرسی های آزاد اندیشی/ باید مکانی برای اعتراض و انتقاد باشد

عضو کمیسیون فرهنگی تاکید کرد: اگر کرسی آزاداندیشی برگزار می شود و اگر کسبه ،مردم و دانشجو حرفی دارند، مسئولین موظفند آنها را بشنوند و آنها را به نتیجه برسانند.

وی بیان کرد: مواد مختلف قانون اساسی اشاره به ایجاد کرسی های آزاد اندیشی در کشور دارد به عنوان مثال در قانون اساسی به موضوع آزادی عقیده، عدم تفتیش عقاید تاکید شده است و همگی این موارد دال بر این است که می توان در دانشگاه ها و فضای مختلف، این کرسی ها را ایجاد کرد.