اسامی شهدای حمله تروریستی اصفهان

محسن حمیدی و محمدحسین کریمی دو شهید حمله تروریستی اصفهان هستند.

حوالی ساعت ۲۱ امشب در منطقه خانه اصفهان دو نفر موتورسوار نیروهای مدافع امنیت مستقر در خیابان را به رگبار بستند و دو نفر را شهید کردند. دو مجروح حمله نیز در یکی از بیمارستان‌های اصفهان بستری هستند.