پیام تسلیت دکتر محسن پیرهادی در پی حادثه تروریستی ایذه

دکتر محسن پیرهادی نایب رییس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در پی حادثه تروریستی ایذه پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل می باشد:

سهم بزرگ مردم در برقراری امنیت

▫️این روزها سهم مردم در برقراری امنیت و بازگرداندن کشور به روزهای آرامش، همپای مسئولان انتظامی و امنیتی است.ما ملت ایران فارغ از هر عنوان، فارغ از هر قومیت و مذهب و تفکر سیاسی که داریم باید بیش از پیش در کنار هم بایستیم و به هم یادآوری کنیم که فضای غبار آلود، نه تنها فرصت شنیدن مطالبات اجتماعی را از جامعه سلب می‌کند وگام برداشتن به سمت اصلاحات احتمالی را به تاخیر می‌اندازد؛ بلکه  گذران زندگی معمولی را هم در کشور با چالش امنیتی مواجه خواهد کرد.

چالشی که به نام مردم و بکام معارض و معاند خواهند بود و جز روبرو قرار دادن ملت و ایجاد دیوار و صف بندی میان مردم حاصلی نخواهند داشت.