اغتشاشگران ۲ بسیجی مشهدی را شهید کردند+تصاویر

محسن داوری فرماندار مشهد اظهار کرد: عصر امروز تعدادی از آشوب‌گران با ایجاد رعب و وحشت و تهدید مغازه داران سعی در تعطیلی بازار در خیابان حر عاملی 33 را داشتند.

وی تصریح‌کرد: پس از ورود نیروهای بسیج برای تأمین امنیت بازاریان، جمعیت متفرق می‌شوند و پس از آنکه منطقه آرام می‌شود تعدادی از اراذل و اوباش به جمعی از نیروهای بسیج حمله می‌کنند که آشوبگران با سلاح سرد دو تن از بسیجیان را به شهادت رسانده و 3 تن را زخمی می‌کنند.

گفتنی است شهید دانیال حسین زاده و حسین زینال زاده دو بسیجی مدافع امنیت بودند که امروز در مشهد به شهادت رسیدند.

اغتشاشگران ۲ بسیجی مشهدی را شهید کردند+تصاویر

اغتشاشگران ۲ بسیجی مشهدی را شهید کردند+تصاویر