نتانیاهو به جای رجزخوانی برای ایران مشکلات داخلی خود را حل کند

محمدحسن آصفری با اشاره به اینکه نتانیاهو مقابله با برنامه هسته ای ایران را یکی از سرفصل های کابینه خود اعلام کرد، گفت: مقامات رژیم صهیونیستی جرأت رویارویی با جمهوری اسلامی را ندارد از این رو برای نمایش اقتدار صحبتهایی مطرح می کنند که جنبه تبلیغاتی دارد نتانیاهو اگر جرأت اقدام عملی علیه ایران را داشت دور گذشته انجام می داد.

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد اجماع بین المللی علیه ایران است، اظهار داشت: دنیا ماهیت نتانیاهو را شناخته است که او دلال و ورشکسته سیاسی بوده که با تهدید جمهوری اسلامی مجدد به قدرت رسیده است چرا که ایران کشوری مقتدری است و به کوچکترین اقدام رژیم صهیونیستی چنان پاسخ دندان شکنی خواهد داد که در تاریخ 60 ساله رژیم صهیونیستی چنین اتفاقی صورت نداده باشد.

وی بیان کرد: در مقابل دنیا می داند ایران تهدید نیست بلکه به کمک کشورهای همسایه می رود، دنبال جنگ افروزی نیست و اگر از سوی کشوری مورد تهدید قرار گیریم با پاسخ محکمی مواجه می شود.

نتانیاهو به جای رجزخوانی برای ایران مشکلات داخلی خود را حل کند

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: نتانیاهو به جای اینکه چنین رجزخوانی هایی علیه ایران داشته باشد در عمر باقی مانده از رژیم صهیونیستی سعی کند به مشکلات داخلی خود برسد.