مقام یمنی: مقامات ایران در مدیریت بحران‌ها مهارت دارند

«حسین العزی» معاون وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن ضمن محکوم کردن اقدامات تفرقه افکنانه غرب و دخالت در امور داخلی ایران ، مهارت جمهوری اسلامی در کنترل بحران را ستایش کرد.

او در توئیتی نوشت: اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله کما شده و تقریبا فروکش کرده است و دیگر پژواک راستینی ندارد. ایران کشور اندیشه و تامل است و سرانش از تجربه‌ای شگرف و مهارتی غیر عادی در مدیریت بحران‌ها و کنترل و مهار تهدید‌ها برخوردارند.

پیشتر، عبدالسلام جحاف، عضو مجلس و عضو کمیته دفاع و امنیت یمن با انتشار سلسله پیام‌های توئیتری اقدامات موفقیت آمیز ایران در خنثی سازی توطئه‌ها را ستود.

مقام یمنی: مقامات ایران در مدیریت بحران‌ها مهارت دارند