ترورهای کور زیرچتر اغتشاش روش ‎منافقین برای مصادره انقلاب است

عزت اله اکبری تالارپشتی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

ترورهای کور زیرچتر اغتشاش ،روش ‎منافقین خبیث برای مصادره انقلاب اسلامی به نفع اربابشان آمریکا در دهه ۶۰ بود.

ملت بزرگ ایران سرشان را به سنگ کوبید.

تروریست های ‎ایذه و ‎اصفهان هم سرنوشتی جز این ندارند و اردوگاه های حقارت و اسارت در انتظار آمران آنها است.

ترورهای کور زیرچتر اغتشاش روش ‎منافقین برای مصادره انقلاب است