اشتیاق شدید آمریکا برای آغاز مذاکرات برجامی

یعقوب رضازاده با اشاره به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران با ادعای همکاری ناکافی با آژانس بر اساسNPT، گفت: در ماه های اخیر که برخی شهرهای کشور اتفاقاتی رخ داد که دست آلمان، فرانسه و انگلیس در این اتفاقات قابل مشاهده است، امیدواری غیرمنطقی و غیرمعقول برای غربی‌ها پیش آمد که کار جمهوری اسلامی ایران تمامی است.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با چنین تصوری غربی ها تلاش دارند در مجامع بین المللی، نقاط قوت و مثبت ایران در برجام را از بین ببرند و ما را تحت فشار قرار دهند.

وی تاکید کرد: با گذشت زمان مشخص شد که ارزیابی غربی ها از وضعیت ایران اشتباه است، وزیر امور خارجه که اخیرا در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شده بوده، اشتیاق شدید آمریکا برای آغاز مذاکرات برجامی خبر داد اما آنها در ظاهر از فتنه گران و دولت های خبیث آلمان، انگلیس و فرانسه حمایت می کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: غربی ها با صدور قطعنامه هایی علیه ایران به دنبال افزایش فشار بر کشور هستند این در حالی است که آژانس بین المللی نهادی تخصصی و بی طرف است و نباید تحت تاثیر رفتارهای سیاسی اقداماتی داشته باشد. اروپایی ها می خواهند با صدور قطعنامه هایی علیه ایران در مذاکرات برجامی از ما امتیازاتی دریافت کنند چرا که تا ماه آینده مذاکرات از سر گرفته می شود.

اشتیاق شدید آمریکا برای آغاز مذاکرات برجامی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه قطعنامه صادر شده مورد قبول سازمان انرژی اتمی کشور نیست، گفت: ایران داوطلبانه تمام مفاد پروتکل الحاقی را عمل می کرد و بازرس های آژانس بر صحت عملکرد ایران  تاکید داشتند، اما اکنون تحت تاثیر برخی کشورها شورای حکام از نظر خود برگشته است.