طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعاتی که مخل امنیت کشور نباشد پذیرفته شده است/ اغتشاشگران فعلی هدفی جز عملیات نظامی ندارند

جبار کوچکی نژاد در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به اغتشاشات شکل گرفته در کشور بیان کرد: یکی از عوامل شکل گیری اعتراضات در دنیا مطالبات مردمی است که با تجمعات مردمی همراه می شود و این روش در دنیا پذیرفته شده است.

وی تاکید کرد: این روش در کشور ما نیز براساس اصل 27 قانون اساسی ،در صورتی مد نظر قرار می گیرد که این تجمعات مخل نظام جمهوری اسلامی نباشد، از این رو این تجمعات در بسیاری از اوقات در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر وزارتخانه ها شکل می گیرد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه تحرکاتی که امروز در گوشه و کنار کشور وجود دارد،دیگر مطالبه گری نیست چراکه نوع شعارهای داده شده در این تجمعات ساختارشکنانه است و این شعارها اصل نظام را مورد تهاجم قرار داده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مسلحانه اغتشاشگران بیان کرد: این اغتشاشگران به وسیله سلاح گرم متاسفانه به مردم حمله ور می شوند و مدافعان امنیت اعم از بسیجی و سپاهی را می کشند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد:براساس این رویکرد، معلوم است که این اغتشاشگر دیگر به یک نقطه اقدامات انتحاری رسیده است و باید مهار شود لذا این افراد دیگر با گروه های داعشی و تروریستی فرقی ندارد چراکه این افراد تقریبا از همان تفکر و همان شیوه ها استفاده می کنند. لذا این افرادکارشان تخریب اموال عمومی و کشتن افراد است.

وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده این تیپ از افراد به ته قضیه رسیده و حرفی برای گفتن ندارند و دیگر به دنبال مطالبه گری از راه های پیش بینی شده نیستند.

طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعاتی که مخل امنیت کشور نباشد پذیرفته شده است/ اغتشاشگران فعلی هدفی جز عملیات نظامی ندارند

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این افراد دیگر مطالبه ای را به جز عملیات های نظامی مطرح نمی کنند و عمق اقدامات این افراد، کشتن مردم است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی باید با این اغتشاشگران برخورد های متناسب داشته و این ها را از سر راه کشور بردارد و اجازه ندهد که مردم در این ماجرا آسیب ببینند.