احتمال تصویب بودجه چند دوازدهم/ برنامه هفتم در اولویت است

روح الله متفکر آزاد در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به عدم اجرای برخی از قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: نمی توانیم به صورت مطلق بگوییم دولت مواد بودجه سال 1401 را اجرایی نمی کند.

وی با اشاره به گزارش های دیوان محاسبات در زمینه بودجه سالیانه بیان کرد: این گزارش ها دست ما را برای نظارت جامع بر بودجه سالیانه باز می گذارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به واقع گزارش دیوان محاسبات علت اصلی اعتراض به موقع نمایندگان نسبت به تخصیص بودجه اشتغالزایی بود که باید در این بخش از اقدامات دیوان تشکر کرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با این حال مجلس هم وظایف نظارتی خود را به درستی انجام خواهد داد و حتما راه حل پیرو اجرای قوانین بودجه سالیانه، نظارت صحیح مجلس است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه در زمینه مصوبه حذف ارز 4200 تومانی و عدم ایجاد کالا برگ و نظارت مجلس بیان کرد: برخی از مسائل خیلی فراتر از نظارت پذیری یک بند از قوانین است.

وی با بیان اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی به یک معضل بزرگ تبدیل شده بود، بیان کرد: از این رو ما درک می کنیم که دولت در این بخش نیاز به تنفس دارد تا خودش را پیدا کند. با این حال ما در زمینه قوانین مصوب شده مُصر هستیم و انها را پیگیری می کنیم.

احتمال تصویب بودجه چند دوازدهم/ برنامه هفتم در اولویت است

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت در زمینه ایجاد کالابرگ اذعان داشته که مشغول فراهم سازی تمهیدات لازم است و تاکید دارد این فرایند مقداری زمان بر است و ما هم حرف دولت را قبول داریم البته ما منتظریم دولت سریعا مصوبه بودجه در زمینه ایجاد کالابرگ را عملیاتی کند.

متفکر آزاد در زمینه زمان بررسی بودجه و برنامه هفتم توسعه بیان کرد: منطق حکم می کند که ابتدا برنامه هفتم توسعه و بعد از آن بودجه سالیانه در مجلس بررسی شود اما برای این کار مقداری دیر شده است و ما فعلا داده ای نداریم و نمی دانیم قرار است چه اتفاقی رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد: ما قائل به تمدید دوباره برنامه ششم توسعه نیستیم. با این حال ما باید بررسی برنامه توسعه هفتم را در اولویت قرار دهیم و براساس این فرایند ممکن است بودجه چند دوزادهم شود.