تأکید امیرعبداللهیان بر اهمیت روابط برادرانه و رو به گسترش ایران و عراق

جمعی از اندیشمندان، اساتید دانشگاه، صاحبنظران، تحلیلگران و فعالان رسانه‌ای عراق امروز (سه‌شنبه) اول آذر ماه با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کردند. 

در این نشست امیرعبداللهیان ضمن تأکید بر اهمیت روابط برادرانه و رو به توسعه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، آثار مثبت این روابط بر منافع دو کشور و دو ملت و همچنین منطقه را برشمرد. 

وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد: روابط ایران و عراق در ابعاد رسمی و مردمی با توجه به اراده سیاسی مشترک و نیز اشتراکات دینی، تاریخی و فرهنگی دو ملت در جایگاه ممتازی قرار دارد و مشورت‌ها و همکاری‌های فیمابین در سطوح مختلف برای تقویت و ارتقاء مناسبات ادامه دارد. 

تأکید امیرعبداللهیان بر اهمیت روابط برادرانه و رو به گسترش ایران و عراق

مهمانان عراقی حاضر در این دیدار نیز ضمن تشکر از وزیر امور خارجه کشورمان برای فراهم شدن فرصت این دیدار، دیدگاه‌ها و نیز سؤالات خود را در خصوص موضوعات مختلف به ویژه روابط بین دو کشور ایران و عراق بیان کردند.