غنی سازی ۶۰ درصدی ارسال پیام قدرت ایران به صحنه گردانان شوراهای بین‌المللی

علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در توئیتی نوشت:

‌اقدام به تولید اورانیوم تا غنای ۶۰ درصد و رسیدن به مرحله پایداری، بازبینی و گازدهی دو آبشار IR-2m و IR-4 و آماده شدن دو آبشار دیگر، پاسخ اولیه کشورمان به قطعنامه اخیر شورای حکام است.

این اقدامات ارسال یک پیام قدرت از طرف دولتمردان کشور به صحنه گردانان شوراهای بین‌المللی می‌باشد.

غنی سازی ۶۰ درصدی ارسال پیام قدرت ایران به صحنه گردانان شوراهای بین‌المللی