شهادت یکی از ماموران انتظامی ساوه

سروان «احمد کشوری» از مأموران پر تلاش فرماندهی انتظامی شهرستان ساوه امروز در بیمارستانی در تهران به فیض شهادت رسید.

وی چند روز قبل در عملیات تعقیب و گریز قاچاقچیان در یکی از محورهای مواصلاتی ساوه به شدت مجروح و برای ادامه درمان به بیمارستانی در تهران عازم شده بود امروز بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

شهادت یکی از ماموران انتظامی ساوه