تحقق منابع صددرصدی بودجه باید در رفع مشکلات معیشتی مردم نمایان باشد

عدم تخصیص منابع بودجه سال ۱۴۰۱ و یا تخصیص های زیر ده درصدی استان ها انتقادات جمع کثیری از نمایندگان را در پی داشته است.

به واقع تخصیص منابع به استان ها براساس شاخص های استانی تعیین شده مدنظر قرار می گیرد و این در حالی است که به اعتقاد نمایندگان این شاخص ها جامع نیست و براساس این شاخص ها بسیاری از استان ها محروم می مانند.با این حال اخیر از سوی برخی نمایندگان عنوان شد که بیش از ۹۶ درصد از منابع بودجه ۱۴۰۱ محقق شده است که این مسئله باعث انتقاد سایر نمایندگان شد.

سید غنی نظری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز با اشاره به عدم تخصیص منابع عمرانی به استان‌های کشور بیان کرد: حداقل تخصیص بودجه عمرانی در سال جاری۱۰ درصد بوده است.

وی با اشاره به تحقق تخصیص منابع بودجه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: اگر منابع بودجه سال ۱۴۰۱ محقق شده است منابع بودجه عمرانی در ۹ ماه گذشته باید به طور صد در صد تخصیص پیدا می‌کرد، البته ما به ۵۰ درصد تخصیص آن هم راضی بودیم اما تخصیص داده نشده است.

تحقق منابع صددرصدی بودجه باید در رفع مشکلات معیشتی مردم نمایان باشد

وی با بیان اینکه ما خوشحال می‌شویم که بودجه کسری نداشته باشد، بیان کرد: حتماً این فرآیند باعث عدم تورم و عدم چاپ پول می‌شود و این یک حسن است اما این مسئله یعنی تحقق منابع بودجه، باید خودش را در تخصیص ها نشان دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این تخصیص منابع باید خودش را در قالب رفع مشکلات مردم نشان دهد که متأسفانه مسئله نمایان نیست، ما انتظار داریم منابع بودجه سال ۱۴۰۱ به واقع تخصیص پیدا کند.