شعارنویسی‌ها بر دیوار سفارت انگلیس تکمیل‌کننده بازی زشت سفیر این کشور است

  جلال رشیدی کوچی با اشاره به دیوارنویسی های انجام شده بر سفارت انگلیس ، بیان کرد: این روشی که برخی ‌ها در اعتراض به اقدامی که سفیر انگلیس انجام داد در پیش گرفته اند، به نظر می رسد نوعی بازی کردن در پازل سفیر انگلیس باشد. اینکه با این حجم بر دیوار یک سفارت شعار نوشته شود، قطعا تنها چیزی که به دنبال ندارد بهره‌برداری مثبت برای جریان انقلاب است.

این عضو کمیسیون امور داخلی در ادامه اظهار کرد: از نظر بنده این روش تکمیل کننده بازی زشتی است که سفیر انگلیس آن را شروع کرد و حتما این روش اتفاق نامبارکی است. این شکل اعتراض و روشی که پیش گرفته شده به دور از فرهنگ و نگاه انقلابی است. این ها تندروی هایی است که متاسفانه باعث آسیب به منافع کشور خواهد شد. ماموران انتظامی باید در آنجا حضور داشته باشند و اجازه ندهند چنین اتفاق هایی رخ دهد.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دیدیم که سفرای آلمان و فرانسه آمدند و با شعارهای نوشته شده عکس گرفتند، قطعا این رفتارها به نفع کشور و نظام نخواهد بود. از نظر بنده اگر ما می خواهیم انگلیسی ها را تنبیه کنیم بهترین کار این است که امثال اکبری ها را دستگیر و مجازات کنیم چراکه دیدیم با مجازات اکبری آنقدر به نخست وزیر انگلیس فشار آمد که پیام توهین آمیزی ارسال کرد.

شعارنویسی‌ها بر دیوار سفارت انگلیس تکمیل‌کننده بازی زشت سفیر این کشور است

رشیدی کوچی گفت: از نظر بنده اگر بر این روش ها تمرکز کنیم خیلی بهتر می توانیم به انگلیس خبیث ضربه وارد کنیم تا اینکه بخواهیم چنین شعارهایی که به دور از شأن اخلاق و نظام اسلامی است، روی دیوار بنویسیم.