تأکید امیرعبداللهیان بر اجرای توافقات دوجانبه ایران و روسیه

 حسین امیرعبداللهیان همچنین در این دیدار همکاری‌های دو کشور در حوزه های مختلف اعم از مناسبات دوجانبه، و همکاری در مجامع منطقه‌ای و بین المللی را سازنده توصیف کرد.

لئونید اسلوتسکی رییس کمیته روابط بین الملل دومای روسیه که بمنظور هماهنگی های سفر رییس دومای روسیه به تهران و برگزاری نشست کمیسیون عالی همکاری های پارلمانی دو کشور به تهران سفر کرده نیز در این دیدار با ارزیابی مثبت از روند رو به رشد روابط دو کشور، بویژه در حوزه اقتصادی، بر عزم کشورش برای توسعه مناسبات همه جانبه با ایران تاکید کرد.

تأکید امیرعبداللهیان بر اجرای توافقات دوجانبه ایران و روسیه