پیروی اروپا از سیاست‌های امریکا به ضررشان خواهد بود

محسن پاک آیین با اشاره طرح پارلمانی اروپا مبنی بر تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، اظهار داشت: قطعنامه خصمانه پارلمان اروپا درارتباط با قراردادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی نشاندهنده تشدید رادیکالیزم در اروپا و دورشدن این قاره از منطق، موازین بین المللی و همچنین نمایش نوعی هرج و مرج در این قاره است.

 

وی ادامه داد: تردیدی نیست که همه عقلای دنیا براین باور هستند که تحریم ارتش رسمی و نیروهای رسمی یک کشور خلاف موازین و مقررات بین المللی است چرا که نیروهای مسلح مسوول امنیت کشور، حراست از مرزها و مقابله با دشمنان هستند.

کارشناس سیاست خارجی گفت: سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی جلودار و سردمدار مبارزه با تروریسم است که حتی خود اروپاییان هم براین باور هستند که اگر سپاه نبود چه بسا امروز داعش در داخل کشورهای اروپایی هم فعال بود و عرصه را برآنها تنگ می کرد.

پاک آیین افزود: طرح پارلمانی اروپا کاری غیرعقلانی است که در وهله اول تمدن اروپایی زیر سوال رفته و درواقع حیثیت و اعتبار اروپاییان از بین می رود.

وی گفت: به طور طبیعی اقدام پارلمان اروپا اگر در شورای اروپا هم تصویب شود که احتمال آن ضعیف است، قطعا اقدام متقابل ایران را در پی خواهد داشت و همانگونه که با داعش برخورد کردیم با ارتش های رسمی اروپا نیز برخورد می کنیم.

کارشناس سیاست خارجی عنوان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران این امکان وجود دارد که بتوانیم با اقدام خودمان پارلمان اروپا را پشیمان کنیم.

پاک آیین افزود: امیدواریم شورای اروپا مانند پارلمان اروپا غیرعقلانی عمل نکند و خود را در معرض ناامنی و خطر قرار ندهد.

وی با تاکید براینکه پارلمان اروپا یک پارلمان غیررسمی است، تصریح کرد: این اقدام کاملا خصمانه علیه ایران تلقی میشود.

پیروی اروپا از سیاست‌های امریکا به ضررشان خواهد بود

کارشناس سیاست خارجی ادامه داد: پیروی پارلمان اروپا از سیاست های امریکا و انگلیس به ضرر آنها خواهد بود لذا انتظار است عقلای اروپا به این موضوع توجه کنند.

وی گفت: اقدام پارلمان اروپا هم از نظر ایران و هم سایر کشورهایی که به موازین بین المللی پایبند هستند، محکوم است.

کارشناس سیاست خارجی با اشاره به رای منفی پارلمان اروپا به تعلیق برجام، ادامه داد: این پارلمان به دنبال این است که برجام وجود داشته باشد تا از این طریق محدودیت های بیشتری را برای دستیابی ایران به انرژی هسته ای در مسیر صلح آمیز ایجاد کند.

پاک آیین افزود: اگر برجام تعلیق شود به طور طبیعی دست ایران برای توسعه برنامه هسته ای باز میشود که این امر باعث ناراحتی طرف اروپایی و امریکایی است لذا حفظ برجام باعث می شود که این محدودیت ها ادامه یابد.

وی عنوان کرد: سیاست کشورهای غربی و امریکا این است که بدون لغو تحریم ها ایران را با محدودیت هایی مواجه کنند و اجازه ندهند که ایران برنامه توسعه ای خود را در رابطه با انرژی هسته ای دنبال کند.

پاک آیین در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع اقدام اروپا صادقانه نیست و کماکان دیوار بی اعتمادی میان ایران و اروپا وجود دارد که این مهم باید مورد توجه مسوولین قرار گیرد.