اتحادیه اروپا خطای راهبردی پارلمان درباره سپاه پاسداران را جبران کند

  منوچهر متکی  سخنگوی شورای وحدت اصول‌گرایان در رابطه با خطای راهبردی پارلمان اروپا گفت: اتحادیه اروپا خطای راهبردی پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را جبران نماید و در صورت عدم تصحیح رویکرد غلط ، اروپا بایدمنتظر اقدام متقابل جمهوری اسلامی باشد.

متکی در ادامه در رابطه با موضوعات مطرح شده در هشتاد و یکمین نشست هیات عالی شورای وحدت هم گفت: در این نشست انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و شرایط کشور را بررسی کردیم و برگزاری انتخاباتی پرشور با مشارکت بالا جزو اهداف و چشم انداز شورای وحدت قرار گرفت.

سخنگوی شورای وحدت در ادامه گفت: ما در این نشست بر ایفای نقش عوامل موثر در انتخابات از جمله حضور فعالان سیاسی، احزاب واقشار مختلف ونهایتا مشارکت تعیین کننده مردم و پاسخ کوبنده آنان به اغتشاشات اخیر تاکید کردیم.

اتحادیه اروپا خطای راهبردی پارلمان درباره سپاه پاسداران را جبران کند

متکی در پایان گفت: برگزاری همایش شورای وحدت در استان سیستان و بلوچستان و گزارش هیات اعزامی به این همایش وتشکیل پارلمان شورای وحدت در زاهدان بخش پایانی دستورجلسه هیات عالی شورای وحدت بود.