مويد حسيني صدر در گفتوگو با ايسنا، افزود: در اين جلسه برنامههاي كميسيون صنايع و معادن و نيز سياستهاي وزارت صنعت براي مدت چهار سال آينده مورد مذاكره قرار گرفت.

وی تصریح کرد: وزیر صنعت صحبت‌هایی درخصوص حمایت‌ از بخش تولید داشت و گفت اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید و صنعت کمک شود، آن هم به صورت وام یا در اختیار گذاشتن تجهیزات، آماده‌سازی زیرساخت و کمک‌های بلاعوض و… می‌تواند در بخش صنعت موثر واقع شود.

این کمیسیون صنعت و معادن خاطرنشان کرد: نمایندگان نیز گلایه‌هایی درخصوص گرانی‌های اخیر در مورد شیر، گوشت و مرغ و… و نیز مشکلات بخش صادرات و رانت‌هایی که در مورد واردات وجود دارد، مطرح کردند. همچنین لزوم توجه به صنعت نساجی و مباحثمربوط به کارخانه‌های سیمان نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحثقرار گرفت.

حسینی صدر افزود: در مورد استفاده و بهره‌برداری از صنعت مس و فرآوری‌های آن نیز بحث‌هایی صورت گرفت و گفته شد که در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از این صنعت بهره‌برداری می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه معضلات کلی صنعت کشور از دیگر مباحثی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد، اظهار داشت: درمورد ضرورت پرداخت یارانه‌های بلاعوض در مورد حامل‌های انرژی نیز مباحثی انجام شد و اعلام گردید که تنها ۳۰۰ میلیارد تومان به صنعت پرداخت شده که مبلغ ناچیزی بوده و کمتر از حد انتظار است.