آتی نیوز: مقارن با عاشورای حسینی یک فرد که با خود مقداری بمب حمل می کرد دستگیر شد.

علی الظاهر این فرد قصد داشت این مواد منفجره را در فرصتی مناسب در جایی جاگذاری کرده و بعد از مدتی منفجر گردد.

بنا به این گزارش این فرد در حوالی خیابان سلسبیل تهران مورد شناسایی قرار گرفت و بلافاصله توسط مامورین دستگیر و تحویل مقامات امنیتی گردید.