به گزارش افکارنیوز، رئوفیان در گفتگو با مهر با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در سال آینده ، اتئلاف یکپارچه و اتحاد میان اصولگرایان را ناممکن دانست و گفت: ظهور لیست های متعدد در ایام انتخابات مجلس نهم نشان دهنده این است که امر ائتلاف غیر محتمل است.

وی با بیان اینکه متولی و هماهنگ کننده بین احزاب و گروهها نباید محدود به چند گروه و حزب قدیمی باشد، تصریح کرد: ساز و کاری برای انتخابات آینده می تواند نتیجه بخش باشد دربر گیرنده تمامی گروهها و احزاب اصولگرا باشد.

وی گفت: کسانی که متولی ایجاد هماهنگی و وحدت بین احزاب و گروه های جریان اصولگرایی قرار می گیرند، نباید تنها محدود به چند حزب و گروه قدیمی باشند و باید در تصمیم گیری ها از نظرات تمام گروه ها استفاده شود و پیشنهادات آنان را مورد توجه قرار گیرد.

عضو ارشد جبهه ایستادگی تاکید کرد: ساز و کار وحدتی موفق است که از دخالت نیروها و مسوولان شاخص دولتی به جد پرهیز کند و انتخابات را تنها به دست گروه‌ها و فعالان سیاسی بسپرد.

رئوفیان گفت: ما رجال سیاسی که دارای مقبولیت های اجتماعی و پایگاه مردمی هستند، زیاد داریم، لذا هرگز نمی توانیم به یک گزینه واحد دست پیدا کنیم.

وی افزود: البته ممکن است بعضی نامزدهای اصولگرا که به لحاظ رویکرد به هم نزدیک تر باشند به نفع یک نفر دیگر کنار بروند.

برای انتخابات آتی ائتلاف ممکن است اما وحدت نه

وی با بیان اینکه جبهه ایستادگی دارای پایگاه اجتماعی قابل قبولی در جامعه است، گفت: ما معتقد به تصمیم گیری از پایین به بالا هستیم و اعتقاد نداریم که پشت درهای بسته تصمیم گیری شود و این را منطبق با کار حزبی نمی دانیم، بنابراین وارد آن ساز و کار وحدتی خواهیم شد که مبتنی بر کار گروهی و تصمیمات حزبی باشد.

عضو شورای عالی جبهه ایستادگی، با بیان اینکه شکل گیری ساز و کار وحدت برای انتخابات آینده را تا حدی غیرممکن می دانم، گفت: ممکن است ائتلاف هایی صورت بگیرد، اما وحدت، نه.

ارائه مدل جدید وحدت

وی با پیشنهاد سازو کاری جدید برای وحدت در جریان اصولگرایی و جمع شدن احزاب زیر یک چتر تصریح کرد: باید تیمی متشکل از نخبه های احزاب اصولگرا گرد هم بیایند و اتاق فکری تشکیل بدهند تا تمام تصمیمات درون جریانی از این اتاق بیرون بیاید.

رئوفیان افزود: اگر همچین اتاق فکری تشکیل شود نه تنها برای انتخابات ریاست جمهوری، بلکه برای تمام انتخابات براساس مقتضیات و شرایط زمانی تصمیم گیری کرده و بهترین کاندیداها را از درون جریان اصولگرایی برمی گزینند که این بهترین نوع ساز و کار وحدت است.

وی با اشاره به هدف جبهه ایستادگی برای حضور در رقابت های سیاسی گفت: جبهه ایستادگی رسالت خود را فراتر از شرکت صرف در انتخابات می‌داند و قصد دارد با تشکیل دولت و پارلمان سایه به سلامت دولت و مجلس کمک کنند.

رئوفیان با بیان اینکه جبهه ایستادگی برنامه های جدی برای انتخابات آینده دارد، گفت: ما در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها قوی شرکت خواهیم کرد و حرفی برای گفتن خواهیم داشت.

رضایی را اولی تر می دانیم

وی در پاسخ به این سوال که آیا جبهه ایستادگی از کاندیداتوری رضایی حمایت می‌کند، گفت: این جبهه آقای رضایی را اولی تر از دیگر کاندیداها می داند، اما همه چیز مربوط به آینده می شود چراکه اگر آقای رضایی تکلیف را در نیامدن بداند ما نیز چهره های اثرگذار دیگری برای انتخابات ریاست جمهوری خواهیم داشت.

آماده ائتلاف با گروههای معتدل هستیم

عضو شورای عالی جبهه ایستادگی، همچنین در پاسخ به این سوال که آیا جبهه ایستادگی ممکن است با طیف های موسوم به " نزدیک به هاشمی " ائتلاف کند، گفت: مرام‌نامه و گفتمان جبهه ایستادگی سیاست مبتنی بر اخلاق و معنویت است و هر مجموعه ای که این گفتمان را قبول داشته باشد، ما با آنان تعامل کرده و خود را به آنان نزدیک می دانیم.

نگاه ما به گروهها و اشخاص بر اساس اصلاح طلبی و اصولگرایی نیست

وی با بیان اینکه نگاه ما به افراد براساس گروه بندی سیاسی نیست، گفت: ما به افراد بر اساس اینکه اصلاح طلب هستند و یا اصولگرا نگاه نمی کنیم، زیرا به گفته مقام معظم رهبری هر دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا بال های نظام هستند که بدون هر یک از آنان نمی توان پرواز کرد.

رئوفیان در پایان خاطر نشان کرد: معیار سنجش و اندازه گیری ما سیاست مبتنی بر اخلاق است و این آمادگی را داریم که با تمام افراد و گروه های معتدل ائتلاف کنیم.