به گزارش بیبیسی، پژوهشگران سوئدی در تحقیقات خود، از چهره داوطلبان دو بار عکس گرفتند؛ یک بار بعد از ۸ ساعت خواب مستمر و یک بار بعد از ۳۱ ساعت بی خوابی. آنها سپس از افرادی دیگر خواستند که عکسها را ببینند و نظرشان را بگویند. مشاهدهگران بدون اطلاع قبلی از تفاوت زمان عکسبرداری به این نتیجه رسیدند که در عکسهای گرفتهشده بعد از بیخوابی، دواطلبان کمتر جذاب به نظر میرسند.

شرح عکس بالا: تصویر سمت راست پس از ۳۱ ساعت بی‌خوابی گرفته شده و تصویر سمت چپ بعد از ۸ ساعت خواب خوب.

«خواب زیبایی» عبارتی است که به طور سنتی در غرب شناخته شده است، اما به گفته پژوهشگران بنیاد کارولینسکا در استکهلم این باور قدیمی فاقد شواهد علمی بود.

گروه تحقیقانی از مشاهده‌گران آموزش ندیده خواست که عکس ۲۳ مرد و زن جوان را بعد از یک شب خواب خوب، بررسی کنند و بعد با عکس‌هایی که بعد از بی‌خوابی آنها گرفته شده، مقایسه کنند. همه عکس‌ها بر اساس معیار معینی گرفته شدند: فاصله افراد تا دوربین یکسان بود، پوستشان از هر نوع لوازم آرایش پاک بود و همه آنها با حالت صورت مشابه جلوی دوربین قرار گرفتند.

طبق گزارش پژوهشگران سوئدی که در «نشریه پزشکی بریتانیا» به چاپ رسیده، آثار خستگی و عدم شادابی در چهره افرادی که با بی‌خوابی طولانی‌مدت مواجه می‌شوند، به وضوح قابل مشاهده است.

به گفته پژوهشگران، این یافته جدید در امور پزشکی بسیار مفید واقع خواهد شد و به پزشکان کمک می‌کند تا سریع‌تر به علائم بیماری در مریضان خود پی ببرند.

دکتر درک یاندیک، استاد خواب و فیزیولوژی در مرکز پژوهش خواب در بریتانیا میگوید: تاثیر بیخوابی از آنچه عکسها نشان میدهند بسیار بیشتر است. عکسها در طول روز گرفته شدهاند، وقتیکه ساعت درونی بدن ما مشخص میکند که زمان بیداری است. تصورش را بکنید که چهره این افراد در طول شب یا ساعات اولیه صبح که ساعت درونیشان حکم میکند بخوابند چطور است!